Jokaisen olisi hyvä olla pikkuisen aktivisti

Kaikkien aktivistien ei tarvitse olla hurjia. On olemassa lukemattomia tapoja toimia aktivistina eikä yksikään niistä ole ainoa oikea. Maailman muuttamista voi lähteä suunnittelemaan joko jonkin ongelman, pienenkin, korjaamisesta tai jonkin positiivisen muutoksen edistämisestä. Kestävän kehityksen edistäminen tarvitsee meitä kaikkia. Aktivismin ei tarvitse olla radikaalia suoraa toimintaa, vaan se voi toteutua lempeämminkin. 

Mikä sitten on itselle sopivin tapa toimia? Ryhtyisitkö opettaja-aktivistiksi? Opettajilla ja koululla on suuri vaikutus lasten ja nuorten kasvatukseen ja sitä kautta arvoihin, asenteisiin, taitoihin sekä tietoihin. Opettaja-aktivisti tiedostaa kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja poliittiset sidokset ja osaa arvioida kriittisemmin yhteiskunnallisia rakenteita. Opettaja-aktivisti pyrkii siirtämään teoreettiset tietonsa yhteiskunnalliseksi toiminnaksi myös luokkahuoneen ulkopuolella ja tiedostaa omankin roolinsa vaikuttajana ja esimerkkinä siitä miten osallisuus toteutuu ja miten yhteiskunta toimii. Opettaja-aktivisti tunnistaa koulun paikkana, jossa muutos voi käynnistyä. Oppilaistaan hän haluaa kasvattaa tiedostavia, kriittisiä ja empaattisia eli osallisia kansalaisia, joilla on mahdollisuus muuttaa yhteiskuntaa parempaan suuntaan. 

Aktivismi syntyy uskosta omiin vaikutusmahdollisuuksiin ja tarpeesta toimia. Aktivismi on asennetta ja uskallusta ottaa kantaa. Aktivismi on vastavoima välinpitämättömyydelle – jos et sinä, niin kuka? Goethen sanoin: “Tietäminen ei riitä, vaan on myös käytettävä tietoa; ei liioin tahtominen, vaan on myös toimittava.” 

Esimerkkejä pienistä teoista:  

  • lahjoita aikaasi, osaamistasi tai varojasi hyvän asian puolesta
  • ota kantaa, osallistu keskusteluihin ja käynnistä niitä
  • löydä omat someryhmäsi ja verkostoidu 
  • laita viesti valtuutetulle ja edustajalle
  • järjestä tempaus, tapahtuma, kampanja tai esitys
  • kerro lapsille ja nuorille vaikuttamisesta ja auta heitä tutkimaan ympäristöään

(Tämän tekstin kirjoitin Kotitalousopettajien Liiton koulutusmateriaalin liitteeksi toukokuussa 2021)