Kultaiset Hoitajat Oy – ensimmäinen vastuullisuusohjelma henkilöstöpalvelualan nuorelle yritykselle

Vastuullisuuskartoitus aloitettiin tapaamalla yrityksen toimistolla Lauttasaaressa eräs kylmä pakkasilta. Keskustelussa käytiin läpi yrittäjäsisarusten ajatukset yrityksen arvoista, visiosta ja missiosta samalla niitä kirkastaen. Käsittelimme myös yrityksen yhteistyötapoja, rekrytointiprosessia ja viestintää. Keskustelun pohjalta loin yhteenvedon yrityksen vastuullisuuden kolmesta ulottuvuudesta ja kirjasin ylös tapaamisessa asetettuja vastuullisuustavoitteita.

Seuraavassa tapaamisessa katsoimme yhdessä vastuullisuuskartoituksen yhteenvedon ja teimme tarkennuksia vastuullisuusohjelmaan, johon kirjattiin ylös tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia. Tämän jälkeen yrittäjät saivat vielä kertaalleen kommentoida Action Heartin laatimaa ohjelmaa ja työ oli valmis. Kartoitus ja ensimmäinen vastuullisuusohjelma työstettiin siis rinnakkain. Lisätyönä laadittiin Kultaisten Hoitajien työntekijöille sivun pituinen ”Näin me teemme työtämme”-ohjeistus osaksi yrityksen perehdytysmateriaalia ja ohjenuoraksi arjen vastuullisuuteen.