Lago Kapital Oy – sijoitus­palveluyhtiön vastuullisuuskartoitus ja -selostus

Lago Kapital on teknologiavetoinen rahoitusalan asiantuntijayritys ja sen liiketoimintaa säätelevät niin lait, säädökset kuin omat ohjeet ja markkinoilla vakiintuneet käytännöt. Yhtiö on markkinajohtaja alallaan Suomessa ja sillä on toimintaa myös Ruotsissa ja Tanskassa. 

Lago Kapitalin vastuullisuuskartoitus toimenpide-ehdotuksineen laadittiin huhtikuussa 2021. Toimeksiantoon sisältyi myös toive etsiä sopivia kohteita hyvän tekemisen kohteiksi. Ennen tapaamisia tutustuin toimialaan huolella ja opin paljon uutta. Selvisi myös, että EU on juuri päättänyt uusista säädöksistä finanssialan vastuullisuuden mittaamista ja raportointia koskien ja asia oli ajankohtaisempi kuin koskaan. Tapasin yhtiön johdon pari kertaa ja keskustelut olivat puolin ja toisin avartavia. Lopputuotos oli kartoituksen lisäksi alustava versio vastuullisuusohjelmaksi, jonka osalta yhteistyön jatkamisesta sovittiin heti toimeksiannon päättämisen jälkeen. Seuraavaksi paneudun mielenkiinnolla EU-säädöksiin ja finanssialan ESG-vaatimuksiin ja laadin heille vastuullisuusselostuksen, jonka tekemiseen osallistui myös yrityksen lakikonsultti.