Tarina

Missiona kestävä kehitys ja ekososiaalinen sivistys. Kuulostaa maailmanparantamiselta, ja sitähän se onkin, mutta jalat maassa, syyttelemättä ja yhteistyössä. Tähän tehtävään tarvitaan meidät kaikki oli kyse sitten yritysektorista, järjestöistä, julkisesta puolesta tai neljännen sektorin kansalaistoimijoista ja aktivisteista. Ennen kaikkea meidän olisi tehtävä tämä yhdessä eli jätettävä jälkeemme tuleville polville elinkelpoinen maapallo sekä toimiva yhteiskunta, joissa elää, asua ja työskennellä.

Vastuullisuudesta puhutaan paljon. Juuri kuulin radiosta mainoksen, jossa eräs kulutustavaraliike mainosti olevansa ’vastuullisuutta kunnioittava yritys’. Appelsiinimehupurkin kylkeen oli ilmestynyt teksti ’ vastuullisesti kasvatettu’. Markkinoinnissa sanaa viljellään laajalti eikä aina ihan uskottavasti. On silti tärkeää, että yhä useampi toimija haluaa olla mukana rakentamassa parempaa maailmaa. Suomen ja Pohjoismaiden suurimmassa yritysvastuuverkostossa FIBSissä on nyt vuonna 2021 jo lähes 400 jäsentä ja määrä kasvaa kokoajan. Yhä useamman suuren ja keskisuuren yrityksen kotisivuilla on valikossa sivu myös vastuullisuudelle. Pankit, eläkeyhtiöt, pörssiyhtiöt ja liikelaitokset ovat edelläkävijöinä ja paljon pidemmällä vastuullisuusohjelmissaan ja -raportoinneissaan. EU on juuri julkaissut finanssialan toimijoille uuden tiedoksiantovelvoitteen ESG-tekijöihin liittyen (Environmental, Social, Governance). Ja yhtä useampi ymmärtää vastuullisuuden osaksi liiketoimintastrategiaa eikä vain päälle liimatuiksi korulauseiksi.

Vastuullisuus on monisyinen ja -tasoinen asia ja siihen liittyvät teot ja valinnat määräytyvät toiminnan luonteen mukaan. Ja aina voi tehdä jotain kestävän kehityksen eteen. Vastuullinen minimoi haittavaikutukset ja lisää myönteisiä vaikutuksia. Maailmalta löytyy jo esimerkkejä yritysaktivismiksikin luokiteltavasta yritysvastuusta. Vähemmistöjen oikeuksia vauhdilla esiin nostanut Black Lives Matter-kansanliike sai merkittävän tukijan Nikesta, joka otti mainoskasvokseen amerikkalaisen jalkapallon pelaajan Colin Kaepernickin Dream Crazy-markkinointikampanjassaan. Rakenteelliseen rasismiin kantaa ottava mainoskampanja jakoi rajusti mielipiteitä Yhdysvalloissa. Niken tuotteiden myynti ja niihin sitoutuminen kasvoivat valtavasti samaan aikaan kun toiset polttivat Niken tuotteita videoilla. Yritysaktivismissa ei pyritä pelkästään miellyttämään. Onko yritysaktivismille sijaa Suomessa, se jää nähtäväksi, mutta esim. suomalainen kodintekstiiliyritys Finlaysonin erottuva tapa toteuttaa yritysvastuuta poikkeaa virkistävästi perinteisestä ja saa paremmin näkyvyyttä brändille.

Mitä sitten kaltaiseni sosiaalialan, järjestötyön, palvelutuotannon johtamisen ja kansalaistoiminnan kokenut osaaja ja tekijä voi antaa vastuullisuustyöhön? Mikä on se lisäarvo minkä tuon pöytään?

Olen tehnyt pitkän uran yhteisöjen rakentajana niin työelämässä kuin kansalaistoimijana. Kaikki mitä olen saanut aikaan ja mistä olen ylpeä pohjautuu vastuullisuuteen. Siihen, että huomioidaan tekojen vaikutukset ja pyritään toimimaan niin, että teoista jää positiivinen kädenjälki. Vastuullisuus on ennen muuta asenne, joka näkyy arvoissa. Eivätkä arvot ole sanahelinää kummempia, jos eivät ne todennu valinnoissa.

Minun vastuullisuuskompassini on tarkka, rehellinen ja eteenpäin vievä. Uskon jokaikisen toimijan kykyyn ja mahdollisuuteen toimia oikein ja niin, että teot näkyvät ja kuuluvat. Poimin nopeasti olennaisen ja näen merkityksellisimmät vastuullisuuden valinnat. Avullani otatte askeleen jos toisenkin eteenpäin ja vakuutatte tiedostavat asiakkaanne ja sidosryhmänne siitä, että olette aidosti hyvien puolella.

Monimuotoisuus, kumppanuudet, yhteiskuntavastuu, kulttuurinen kestävyys, tasa-arvo, yhteisöllisyys, osallisuus, innostaminen, vaikuttaminen, kestävä kasvu, aktiivinen kuuntelu, kierrätys, ekososiaalinen oikeudenmukaisuus ja lempeä aktivismi. Muun muassa näiden parissa työskentelemme.