Action Heart auttaa yrityksiä kartoittamaan vastuullisuuden nykytilanteen ja sen olennaiset vaikutukset.

Vastuullisuus on arvojen todeksi elämistä ja asennetta. Vastuullisuus on valintoja, vaikuttavia tekoja ja niistä viestimistä.

Action Heart tukee erilaisia toimijoita vaikuttamis- ja kehittämistyössä.

Vastuullinen työnantaja ja yritys näkyy paremmin ja kauemmaksi. Sidosryhmillä on odotuksia ja työntekijöistä on pidettävä huolta. Luontoamme on suojeltava.

Vastuullisuuspalvelut

Action Heart auttaa yrityksiä kirkastamaan omia tavoitteitaan vastuullisuuspolulla. Kartoittamalla nykytilanne kirkastuvat tulevaisuudenkin tavoitteet. Vastuullisuuden kolme ulottuvuutta ovat eri tavoin olennaisia eri yrityksille. Mikä on teidän yrityksenne liiketoiminnalle tärkeintä? Mikä vastuullisuuden alue on kilpailukyvyn kannalta merkittävin kehittämisen kohde?

Vastuullisuuskartoituksessa haastatellaan avainhenkilöt ja luodaan kuva tämänhetkisestä ja asetetaan tavoitteita tulevaan sekä laaditaan ehdotuksia konkreettisiksi toimenpiteiksi. Asiat käydään läpi avoimesti keskustellen. Oikeilla kysymyksillä löytyy se mikä on ehkä piilossa ja se mikä vaatii korjausliikkeitä.

Vastuullisuuskartoituksen luonteva lopputulema tai jatko on yrityksen ensimmäinen vastuullisuusohjelma, joka tähtää tulevaan. Vastuullisuushan on valintoja ja tekoja, joita arvioidaan sopivilla mittareilla.

 

 

Koulutukset

Sekä valmiita että räätälöityjä koulutuksia ja valmennuksia oikein tekemisen tavoista. Kiinnostaako aktivismi ja sen keinot muuttaa maailmaa? Tarvitsetteko apua tapahtumajärjestämisen eri osa-alueiden ymmärtämiseen? Entä miten yhteisöjä rakennetaan ja yhteisöllisyyttä vaalitaan?

Lempeä aktivismi-työpaja on noin kahden tunnin osallistava työpaja, joka onnistuu niin verkossa kuin paikan päällä toteutettuna. Työpajassa pohditaan aktivismin syitä ja merkityksiä ja tutkitaan omaa vaikuttajapersoonaa. Lempeä aktivismi ei tuputa eikä syyllistä vaan innostaa toimimaan hyvän asian puolesta.

Vahvuuteni kouluttajana on pitkän ihmis- ja yhteisötyökokemuksen tuoma maanläheisyys ja selkeys sekä kyky innostaa ja rohkaista tilaisuuteen osallistujia oppimaan ja haastamaan itseään.

Tapahtumatuotanto

Minulla on monipuolinen kokemus erilaisten tapahtumien, tempausten ja kampanjoiden suunnittelusta ja tuottamisesta. Olen toiminut vastaavana tuottajana urbaaneissa festivaaleissa ja katujuhlissa ja kampanjapäällikkönä kunnallis- ja eduskuntavaaleissa.

Juhlat ja kekkerit, festivaalit, varainkeruukonsertit, vaikuttamiskampanjat ja pihajuhlat sekä yritystilaisuudet – tehdään niistä yhdessä ikimuistoiset!